از اول ژانویه ۲۰۲۴ تا کنون ، اکسپرس انتری طی ۶ مرحله دعوتنامه هایی را برای متقاضیان صادر کرده است.

۱۴ فوریه

در ۱۴ فوریه در حوزه بهداشت و درمان برای ۳۵۰۰ متقاضی با حد اقل امتیاز ۴۲۲ دعوتنامه صادر گردید.

۱۳ فوریه

در این دوره برای متقاضیان در دسته جنرال (مشاغل عمومی) دعوتنامه صادر گردید، تعداد افرادی که دعوتنامه دریافت کرده اند ۱۴۹۰ نفر و با حداقل امتیاز ۵۳۵ بوده اند.

۱ فوریه

افرادی که دارای مهارت زبان فرانسوی بوده اند و حداقل امتیاز ۳۶۵ را دارا بوده اند ، دعوتنامه دریافت کرده اند که ۷۰۰۰ نفر در این دوره واجد شرایط بودند و از دولت کانادا دعوتنامه دریافت کردند.

۳۱ ژانویه

در دسته جنرال (مشاغل عمومی) برای ۷۳۰ نفر و با حداقل امتیاز ۵۴۱ دعوتنامه صادر گردید.

۲۳ ژانویه

این سری از دعوتنامه ها نیز برای دسته جنرال (مشاغل عمومی) صادر گردید و حداقل امتیاز مورد نیاز ۵۴۳ بوده است و تعداد ۱۰۴۰ نفر نیز دعوتنامه دریافت کرده اند.

۱۰ ژانویه

اولین دعوتنامه های صادر شده در سال ۲۰۲۴ در ۱۰ ژانویه صادر گردید که در دسته جنرال ۱۵۱۰ نفر با حداقل امتیاز ۵۴۶ دعوتنامه دریافت کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *