ویزای تحصیلی – دانشجوئی، دانش آموزی

تحصیل در کشور پیشرفته با سیستم های آموزشی با کیفیت بالا برای بسیاری از جوانان اقصی نقاط جهان مورد استقبال می باشد.
در اغلب کشورها، داشنجویان پس از اتمام تحصیل، قادر خواهند بود به کار مشغول شوند و نهایتا با استفاده از روش های مهاجرتی گوناگون، اقدام به اخذ اقامت دائم کشور مربوطه بنمایند.

تحصیل در روسیه

تحصیل در ترکیه