مدیران موسسه ما بیش از ۲۶ سال تجربه در حوزه مهاجرت به کانادا دارند، ما متقاضیان مهاجرت به کانادا را از نظر قابلیت های فردی و سوابق، در بیش از ۶۰ روش مهاجرتی، مورد ارزیابی قرار میدهیم و همیشه بهترین روش را از نظرصلاح و صرفه اقصادی به آنان پیشنهاد می کنیم.
افخار ما این است که بیش از ۸۰% از مشتریان ما از طریق دوستان و پرونده های موفق به ما معرفی می شوند.
ما تبلیغات زیادی نداریم و معتقدیم که هر پرونده موفق بزرگترین تبلیغ است.
ما به راستی و درستی باور داریم و در بسیاری از موارد و در حد توانمان کارهای مهاجرتی را برای افرادی که توان مالی بالایی ندارند، به صورت رایگان انجام میدهیم.