کانادا یکی از جذابترین مقاصد گردشگری و نیز مهاجرت در جهان قلمداد می شود. کیفیت سطح زندگی، تحصیل رایگان، امنیت اجتماعی بالا، ثبات اقتصادی خدمات بهداشتی و درمانی فراگیر و رایگان، نبود تبعیض در زمینه های مذهبی، جنسیت و نژادی ، این کشور را به مقصدی جذاب برای مهاجرین تبدیل کرده است.
در این بخش روش های مهاجرت به کانادا را مشاهده نمایید.